Köpmangatan – Norra Järnvägsgatan – Södra Järnvägsgatan

MittSverige Vatten & Avfall kommer att genomföra ett omfattande ledningsarbete längs sträckan: Köpmangatan – Norra-Järnvägsgatan – Nybrogatan – Södra Järnvägsgatan.

Arbetet påbörjas vecka 32 och är en fortsättning på de ledningsarbeten som pågått längs Sjögatan – Strandgatan sedan i början av 2016.

Arbetet utförs normalt vardagar klockan 07.00–16.00. Avvikelser kan bli aktuella.

Arbetet beräknas pågå under perioden vecka 32–48 och kommer normalt att utföras vardagar klockan 07.00-16.00.  Avvikelser kan bli aktuella.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Fordons-, cykel- och gångtrafik längs sträckan och närliggande gator påverkas och leds om.

Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Nybrogatan stängs av vid järnvägsövergången

Under vecka 37-48 stängs Nybrogatan av för all trafik mellan Norra Järnvägsgatan och Södra Järnvägsgatan. Det innebär att det inte går att korsa järnvägen via Nybrogatan under den perioden. Se bifogad karta. Vecka 42 blir det stopp i tågtrafiken när dagvattenledningen ska borras under järnvägen för att sedan kopplas ihop med befintlig ledning på Södra Järnvägsgatan.

In- och utfart till Norra Järnväggatan öster om Nybrogatan leds om via en tillfällig väg från Köpmangatan. Busshållplatsen flyttas till parkeringarna vid Subway (södra sidan Köpmangatan) under arbetet.

Karta över området

Arbetet genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Vi har också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Karta över arbetets etapper

Karta över arbetets olika etapper

Tiderna nedan är preliminära och kan komma att justeras. Vi kommer att komplettera med information om respektive etapp allt eftersom arbetet fortskrider.

Etapp 1, Sjögatan – Hörnet Strandgatan

Klart

Etapp 2, Hörnet Strandgatan – Storgatan

Klart

Etapp 3, Storgatan – Kyrkogatan

Klart

Etapp 4, Kyrkogatan – Rådhusgatan

Klart

Etapp 5, Rådhusgatan – Trädgårdsgatan

Klart

Etapp 6, Trädgårdsgatan – Köpmangatan

Klart

Etapp 7

Start vecka 32 2018.

Etapp 8

Start vecka 32 2018.

Återställningsarbeten

Återställningsarbeten för etapp 1-6 utförs sommaren 2018

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.