Kvissleby: Gamla vägen och Mårdvägen

Vi gör arbeten på vatten- och avloppsledningar från Gamla vägen 50 förbi Gamla vägen 52 och in på Mårdvägen fram till Mårdvägen 17.

Vi börjar arbeta vecka 34, 22 augusti 2022 och räknar med att det kommer att pågå året ut, eller en bit in på 2023.

Vi arbetar vanligtvis vardagar klockan 07.00-16.00.

Vi byter ut eller renoverar alla VA-ledningar, även den kommunala delen av servisledningarna, alltså de ledningar som går in mot varje fastighet. Vi kommer också att montera servisbrunnar på spill- och dagvattenledningarna och sätta servisventiler på vattenledningen. Dessa placerar vi 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det betyder att vi kommer att behöva gräva en liten sträcka in på varje fastighet, för att kunna arbeta säkert i schakten. Efteråt återställer vi marken till befintligt skick.

Under arbetets gång kan vi behöva stänga av vattnet kortare stunder, utan att meddela dig. Om vi behöver stänga av vattnet under en längre period kommer vi att publicera ett driftmeddelande på msva.se. Registrera gärna ditt telefonnummer på www.msva.se/sms så får du sms vid driftstörningar. Vi arbetar vanligtvis vardagar klockan 7.00-16.00 men avvikelser kan bli aktuella. Under tiden vi arbetar i området kan det vara lite svårt att ta sig fram. Det kommer att förekomma transporter av schaktmassor och VA-material och det kan damma och bullra. Vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Efter en vattenavstängning

Efter att vattnet har varit avstängt kan det ibland bli tryckförändringar och missfärgat vatten. Om vattnet är missfärgat när det kommer tillbaka så spola kallt vatten en stund. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder.

Vi ber om överseende för eventuella besvär och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.