Nolby: Byvägen, Astravägen, Siriusvägen och Nya vägen

Byvägen – Astravägen – Siriusvägen – Nya vägen

MittSverige Vatten & Avfall renoverar vattenledningsnätet i ditt område. Arbetet beräknas pågå fram till våren 2020.

Arbetet utförs normalt vardagar klockan 07.00–16.00. Avvikelser kan bli aktuella.

Byvägen och Siriusvägen kommer under hela byggtiden att användas för byggtrafik och materialtransporter.

Arbetet är utförs i etapper. Det innebär att boende i området kommer att påverkas i varierande omfattning under arbetets gång.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Fordons-, cykel- och gångtrafik längs sträckan och närliggande gator påverkas och leds om.

Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vårt vattenledningsnät.

Tiderna nedan är preliminära och kan komma att justeras. Vi kommer att komplettera med information om respektive etapp allt eftersom arbetet fortskrider.

Etappöversikt

Etapp 1, Byvägen – Astravägen

Klar.

Etapp 2, Astravägen – Siriusvägen

Klar.

Etapp 3, Siriusvägen – Nya vägen

Vecka 45, 2018 – vecka 20, 2019

Etapp 4, Kopplingsarbeten i gator

Vecka 1-27, 2019

Se skiss ”etappöversikt”

Etapp 5, Nya vägen

Information kommer att läggas upp under våren 2019.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.