Lilldalsgatan

Vi renoverar vatten- och avloppsledningarna under veckorna 09-20.

Under arbetets gång kommer begränsad framkomlighet att råda i området.

Arbetet kommer att leda till tillfälliga avbrott i vattenleveransen, tryckförändringar samt missfärgat vatten. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. En åtgärd är att spola kallvatten för att snabbare få rent vatten i ledningen till din fastighet.

Längre leveransavrott kan bli aktuella och meddelas då särskilt.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.