Maland / Johannedal

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbeten i ditt område inför Trafikverkets byggnationer av en ny järnvägssträckning.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00 och beräknas bli färdiga under våren 2021. Avvikelser kan bli aktuella.

Länge avbrott kan bli aktuella och meddelas då särskilt vid varje tillfälle. Spola kallvatten efter leveransavbrottet för att få snabbare rent vatten i ledningen in till er fastighet.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet i området.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.