Njurundakusten

Utbyggnad VA Njurundakusten

 

Sedan 2007 finns det en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster och i den av Sundsvalls kommunfullmäktige beslutade VA-utbyggnadsplanen framgår vilka områden inom Sundsvalls kommun som berörs och Njurundakusten är ett av de områdena.

Projektet är omfattande och därför är det beslutat att det ska delas upp i tre olika etapper, benämnt område A,B, och C där område A är det första som byggs ut.

Se karta över områden.

Planering för utbyggnad av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen längs Njurundakusten är i full gång. Bland annat tittar vi på var det är lämpligt placera ledningar för att kunna försörja alla fastigheter med vatten och avlopp.

Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver vi därför börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket , en så kallad överföringsledning.

Eftersom belastningen (antalet anslutna personer) på Essviksverket kommer att öka i samband utbyggnaden av vatten och avlopp längs med Njurundakusten behöver vi ansöka om ett nytt tillstånd enligt miljöbalken.

Produktionsstart för överföringsledningen är planerad till våren 2021.
Start för utbyggnaden i område A planeras till hösten 2022.
Observera att tiderna är preliminära.

Informationsmöten om utbyggnaden
Informationsmöten om utbyggnaden kommer att hållas löpande, område för område, för berörda fastighetsägare.

Läs mer om projektet i senaste numret av Byggplats

 

 

 

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.