Nolby: Rälsvägen

MittSverige Vatten & Avfall renoverar vatten- och avloppsledningar längs Rälsvägen.

Arbetet utförs normalt vardagar klockan 07.00 och 16.00 och beräknas bli färdigt under mars 2020. Avvikelser kan bli aktuella.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Avbrott i vattenleveranserna kommer att bli aktuella och meddelas då särskilt. I samband med arbetena kan tryckförändringar och missfärgat vatten förekomma.

Eftersom ledningen idag delvis ligger inne på privata tomter kommer vi att flytta ut de till gång- och cykelvägen.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Kundservice: 020-120 25 00

E-post: kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.