Ny utloppsledning från Tivoliverket

Med start i september börjar vi bygga en ny utloppsledning från Tivoliverket. Vi bygger ledningen i sektioner på Södra kajen och skarvar  ihop dem till en 550 meter lång ledning.

Allt eftersom arbetet fortgår skjuter vi ut ledningen i Sundsvallsfjärden. Där kommer den att flyta tills vi kan bogsera den på plats, sänka ner och montera ihop den med den befintliga ledningen på Norra kajen. Arbetet beräknas bli klart under december 2019.

När ledningen flyter i vattnet kommer den att vara märkt med gula blixtljus. För att minimera störningar i båttrafiken sker arbetet under hösten.

Karta ledningssträckning

Bakgrund

När nya bostadskvarter byggs på Norra kajen påverkas infrastrukturen under marken. En del av den befintliga utloppsledningen från Tivoliverket har flyttats eftersom den gick i mark där nya fastigheter kommer att byggas. Den delen av ledningen har istället lagts i en av de nya gator som kommer att byggas i västra delen av Norra kajen. Nästa steg blir nu att bygga en ny sjöledning som ska transportera det renade avloppsvattnet vidare ut i Sundsvallsfjärden.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.