Österro: Sporrvägen

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbete längs Sporrvägen.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00 och beräknas bli färdigt under mars 2020. Avvikelser kan bli aktuella.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad.

Arbetet kommer att leda till tillfälliga avbrott i vattenleveransen, tryckförändringar samt missfärgat vatten. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. En åtgärd är att spola kallvatten för att snabbare få rent vatten i ledningen till din fastighet.

Längre leveransavbrott kan bli aktuella och meddelas då särskilt.

Kundservice: 020-120 25 00

E-post: kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.