Österro: Sporrvägen

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbete längs Sporrvägen.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00 och pågår mellan januari och mars 2020.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad.

Arbetet kommer att leda till tillfälliga avbrott i vattenleveransen, tryckförändringar samt missfärgat vatten. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. En åtgärd är att spola kallvatten för att snabbare få rent vatten i ledningen till din fastighet.

Längre leveransavbrott kan bli aktuella och meddelas då särskilt.

Vi försöker att alltid återställa marken så snabbt som möjligt efter våra ingrepp så att det blir lika fint som innan grävmaskinerna började gräva. När det gäller arbeten som utförs under det kallare halvåret måste vi ofta vänta tills tjälen i marken har försvunnit. Återställning kommer att ske under våren/sommaren 2020.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.