Sjögatan – Strandgatan – Köpmangatan – Norra Järnvägsgatan

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten med vatten och avloppsledningar längs sträckan: Sjögatan – Strandgatan – Köpmangatan – Norra-Järnvägsgatan.

Ledningarna byggs kvarter för kvarter för att minimera störningar i området och att arbetet ska kunna genomföras så effektivt som möjligt. Vi börjar vid Sjögatan och arbetar oss vidare upp längs Strandgatan för att slutligen ansluta mot befintliga ledningar på Norra Järnvägsgatan.

Tidplan med mer detaljerad information om respektive etapp hittar du nedan.

Arbetet utförs normalt vardagar klockan 07.00–16.00. Avvikelser kan bli aktuella.

Parkeringsmöjligheterna längs Strandgatan är begränsade. Parkeringen används för att hantera MittSverige Vatten & Avfalls ledningsmaterial och utrustning.

Framkomligheten i området kommer att variera och vara begränsad. Trafik längs Strandgatan och närliggande gator påverkas och dirigeras om allt eftersom arbetet fortskrider. Omledningen kommer att påverka såväl fordons-, cykel- och gångtrafik.

Damm och buller samt byggtrafik till och från området blir ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt vi kan för att minimera störningar.

Mer detaljerad information respektive etapp hittar du under Tidplan nedan.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter och hoppas att du har förståelse för vårt arbete.

Arbetet genomförs dels för att Sundsvall växer och dels för att vårt klimat förändras. I Sundsvall byggs bostäder som aldrig förr och nya, attraktiva stadsdelar växer fram. För att säkerställa vår viktiga dricksvattenförsörjning i takt med att staden utvecklas bygger vi ut kapaciteten i vårt vatten- och avloppsledningsnät. Vi har också ett förändrat klimat att ta hänsyn till, vilket innebär att våra ledningar måste anpassas för att klara av större mängder regn- och smältvatten.

Karta över arbetets etapper

Karta över arbetets olika etapper

Tiderna nedan är preliminära och kan komma att justeras. Vi kommer att komplettera med information om respektive etapp allt eftersom arbetet fortskrider.

Etapp 1, Sjögatan – Hörnet Strandgatan

Klart

Etapp 2, Hörnet Strandgatan – Storgatan

Klart

Etapp 3, Storgatan – Kyrkogatan

Klart

Etapp 4, Kyrkogatan – Rådhusgatan

Klart

Etapp 5, Rådhusgatan – Trädgårdsgatan

Klart

Etapp 6, Trädgårdsgatan – Köpmangatan

Klart

Etapp 7

Preliminär start 2018.

Etapp 8

Preliminär start 2018.

Återställningsarbeten

Återställningsarbeten för etapp 1-6 utförs sommaren 2018

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.