Skottsund

MittSverige Vatten och Avfall har konstaterat att ledningen för avloppsvatten längs Ljungan är bitvis undermålig och behöver bytas ut.

Arbetets omfattning

Inför arbetet med att byta ut ledningen för avloppsvattnet behöver vi ta markprover och undersöka att det inte finns miljöfarliga ämnen i marken. I samband med markproverna kommer vår entreprenör att gräva provgropar på den angränsade allmänningen. Markproverna kommer att tas under vecka 7.

Under mars kommer vi att påbörja arbetet med att byta ut befintlig avloppsledning. Arbetet beräknas preliminärt vara klart under augusti.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00 – 16.00. Avvikelser kan bli aktuella.

Så här påverkas du

Damm, buller och byggtrafik till och från området kan bli ett dagligt inslag, men vi kommer att göra allt för att minimera störningarna.

Det kommer förhoppningsvis inte att förekomma några störningar för användandet av avloppet från din fastighet, om så skulle ske kommer ni att bli informerade.

Återställning

MittSverige Vatten och Avfall kommer så långt som möjligt återställa marken i det skick som var före arbetet påbörjades.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.