Haga: Tegnérgatan

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbeten i ditt område längs Tegnérgatan.

Vi arbetar vanligtvis vardagar klockan 7.00-16.00 och vi räknar med att bli färdiga under hösten 2021. Avvikelser kan bli aktuella.

Om vi behöver stänga av vattnet under längre tid kommer vi att meddela dig innan vi stänger av det. Häll gärna upp det vatten du behöver för att kunna laga mat, dricka och spola i toaletten under avbrottet. Om vattnet är missfärgat när det kommer tillbaka så spola kallt vatten en stund.

Under tiden som vi arbetar i området kan det vara lite svårt att ta sig fram. Delar av Tegnérgatan kommer att vara avstängd för trafik, främst vardagar klockan 7.00-16.00. Vid något tillfälle medan arbetet pågår kommer du eventuellt få parkera på en tillfällig parkeringsplats. Om det blir aktuellt kommer personalen som finns på plats att meddela dig.

Vi kan behöva ta bort träd och buskar som finns nära våra brunnar och ledningar, för att vi ska kunna arbeta där. Om du har saker som står utanför din fastighet ber vi att du tar bort dem. Vi kommer att markera fastighetsgränsen med käppar. Observera att markeringen inte är till för att visa din juridiska fastighetsgräns, utan är ett stöd för vår entreprenör.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.