Haga: Strömgatan

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbeten i ditt område längs Strömgatan.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00 och beräknas bli färdigt under 2020. Avvikelser kan bli aktuella.

Länge avbrott kan bli aktuella och meddelas då särskilt vid varje tillfälle. Spola kallvatten efter leveransavbrottet för att få snabbare rent vatten i ledningen in till er fastighet.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet i området.

Sprängningsarbeten kan bli aktuella. Fastighetsägare kommer då att kontaktas av företag för besiktning och vibrationsmätning.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.