Haga: Strömgatan

MittSverige Vatten & Avfall genomför ledningsarbeten i ditt område längs Strömgatan.

Arbetena genomförs normalt vardagar klockan 07.00-16.00.

Länge avbrott kan bli aktuella och meddelas då särskilt vid varje tillfälle. Spola kallvatten efter leveransavbrottet för att få snabbare rent vatten i ledningen in till er fastighet.

Under arbetets gång kan det vara begränsad framkomlighet i området.

Sprängningsarbeten kan bli aktuella. Fastighetsägare kommer då att kontaktas av företag för besiktning och vibrationsmätning.

Kundservice, 020-120 25 00
E-post: kundservice@msva.se

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.