Rening av läkemedel i Sörfjärdens markbäddar

Nordanstig Vatten AB har fått bidrag på drygt en miljon kronor från Länsstyrelsen och Svenskt Vatten för att studera läkemedelsrening i markbäddar.

– Vi kommer att följa hur effektiva markbäddarna i Sörfjärden är när det gäller att ta hand om läkemedelsrester i jämförelse med ett vanligt reningsverk, säger Malin Tuvesson, process- och utvecklingsansvarig för avlopp på MittSverige Vatten & Avfall.

En viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv

Risker med läkemedelsrester i sjöar och vattendrag får allt mer uppmärksamhet idag. Eftersom läkemedelsresterna följer med avloppsvattnet från användare till miljö blir frågan om behov av rening viktig att utreda.

– Behovet av läkemedelsrening är en viktig fråga ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns en koppling mellan läkemedelsrester och negativ påverkan på våra vattenmiljöer, samtidigt som läkemedelsrening bland annat innebär ökad energiförbrukning, säger Malin Tuvesson.

Införande av läkemedelsrening kommer att kräva stora investeringar i Svenska avloppsreningsverk. Några nationella krav finns ännu inte i Sverige men frågan diskuteras på myndighetsnivå.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.