Resan mot miljömålen fortsätter, med kunnig och flexibel personalstyrka

Tack vare lojala medarbetare som är vana att hantera störningar i vardagen, har ytterligare ett annorlunda år löpt på enligt plan och med goda resultat för MittSverige Vatten och Avfall. Digitaliseringen har tagit ett stort steg framåt under 2021, samtidigt som forskningssamarbeten skapar möjligheter att ta ett gemensamt ansvar för framtidens livsavgörande miljömål.

Trots pandemi har vi haft ett bra år både verksamhetsmässigt och ekonomiskt där allt i stort sett gått enligt plan för både vatten och avfall summerar bolagets vd Anneli Wikner.

Rekordintresse för återvinning – och vatten

En tydlig trend under fjolåret, var det ökade trycket på återvinningscentralerna (ÅVC). Många verkade passa på att rensa upp hemmavid, när resor och evenemang ställdes in.

Folk rensar som aldrig förr även i år och det är en rekordartad utveckling vid våra ÅVC:er. Det kan ju finnas fler orsaker till det än pandemin, som Greta-effekten säger Anneli Wikner.

Greta-effekten syftar förstås på klimataktivisten Greta Thunberg som inspirerat människor världen över till ett mer klimat- och miljövänligt beteende. Den skulle också kunna ligga bakom minskad vattenförbrukning, en annan tydlig trend bland MittSverige Vatten och Avfalls kunder under 2021.

Det är i grunden något positivt eftersom vi vill vara rädda om vattnet som resurs. Men det är samtidigt en utmaning eftersom det rent praktiskt innebär minskade intäkter för vår verksamhet. Därför måste vi hela tiden vara på tårna och prioritera våra åtgärder så att kunderna kan få en dräglig och relevant taxa även i fortsättningen säger Anneli Wikner.

Ökar kunskap med nya verktyg

Mer kunskap leder uppenbarligen till förändrade beteenden, och under året har digitala informationskanaler blivit ännu viktigare. Utbudet av filmer som informerar om MittSverige Vatten och Avfalls verksamhet växer, vilket det finns många fördelar med.

Man önskar ofta att medborgarna skulle kunna lite mer om allt som krävs för att upprätthålla ett hållbart samhälle säger Helge Sjödin, styrelseordförande i MittSverige Vatten och Avfall.

Forskning för framtidens skull

Flera forsknings- och utvecklingssamarbeten har fortsatt framåt. Det handlar bland annat om en större utvärdering av fjärravlästa vattenmätare, förstudie om läkemedelsrening och ett projekt om kväverening. Kunskapen och engagemanget inom personalstyrkan gör att MittSverige Vatten och Avfall är en efterfrågad samverkanspartner i en bransch där man gärna bjuder på kunskap och inte ser varandra som konkurrenter.

Vi är inget forskningsbolag, men det krävs att vi deltar i forskning för att lösa de långsiktiga utmaningar som det innebär att exempelvis uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling och att ta steg mot att bli klimatneutral år 2030 säger Anneli Wikner.

Som Helge Sjödin påpekar kan inga idéer leda till förändring om de bara ligger på skrivbordet.

Vi måste våga testa dem i praktiken och det gör vi i den omfattning som vi anser att vi klarar av. Våra medarbetare är väldigt dedikerade och det är de som håller örat mot marken för att fånga upp möjligheter där vi kan göra skillnad säger han.

Nytt år med utmanande nyheter väntar

När blicken riktas mot 2022, dras den till det kommande resultatet av en kundundersökning.

Våra kunder är inte experter men det är alltid bra att ta tempen på mottagarna av våra leveranser och få veta var de ser förbättringspotential. Enkäten hjälper oss också att synliggöra vad vi gör, ta reda på vad kunderna behöver veta mer om och hur de kan känna fortsatt förtroende för oss säger Annelie Wikner.

En annan nyhet som väntar är att avfallstaxan får en ny konstruktion som ska bli tydligare för kunden. Ansvaret för returpapper övergår också från producenterna till kommunen.

Jag kan konstatera att det rent allmänt råder en turbulent tid kring avfallshantering. Det händer mycket på kort varsel med nya direktiv från flera håll. Det kan vara utmanande att hitta lösningar, men syftet är gott och vi hanterar allt på bästa möjliga sätt säger Anneli Wikner.

Mottot att det ska vara lätt att göra rätt för MittSverige Vatten och Avfalls kunder kommer att styra även nästa års insatser, samtidigt som utvecklingsprojekt med vinnande samarbeten fortsätter.

Vi vill göra praktik av vår vision. Vi ÄR miljöföretaget som är ledande inom miljötjänster och det är inget självändamål utan till gagn för medborgarna och med medarbetarna i fokus säger Anneli Wikner.

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Texten ovan är ett utdrag ur vår år års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

Ladda ner vår års- och hållbarhetsredovisningen för 2021

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.