Returpapper blir kommunalt ansvar 2022

Returpapper blir kommunalt ansvar från 1 januari 2022. Det har tidigare ingått i förpackningsinsamlingen under producentansvaret.

Detta innebär att det blir MittSverige Vatten och Avfalls ansvar att ta hand om returpapper från hushållen i Sundsvalls kommun. Någon praktisk skillnad kommer du inte att märka. Fortsätt som tidigare att lämna ditt returpapper på återvinningsstationen. Bor du i flerfamiljshus där ni har fastighetsnära insamling så lämnar du returpapperet på ert vanliga ställe vid bostaden. Exempel på vad som räknas som returpapper är tidningar, reklamblad, skrivpapper och pocketböcker.

Alla aktörer som är intresserade av uppdraget att kunna samla in returpapper kan ansöka till MittSverige Vatten och Avfall om att bli auktoriserad insamlare för MittSverige Vatten och Avfalls räkning.

Äger du ett flerfamiljshus eller har en verksamhet kan du välja vilken auktoriserad insamlare som ska hämta ert returpapper.

Här kommer du snart kunna se en lista över insamlare.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.