Så hanterar vi coronaviruset

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för hantering av Covid-19 och på det stora hela fungerar vår verksamhet som vanligt.

Vi har dock infört restriktioner vad gäller besök till våra anläggningar och kontor. Hade du tänkt hälsa på oss? Kontakta oss istället på kundservice@msva.se eller 020-120 25 00.

På den nationella presskonferensen 13 april redovisade MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att störningar i kemikalieleveranser skulle kunna påverka dricksvattenförsörjningen. I MittSverige Vatten & Avfalls verksamhetsområde används i stort sett inte kemikalier i produktionen av dricksvatten så här är det absolut ingen fara.

Svenskt Vattens vd Pär Dalheim har också gått ut 14 april och förtydligat att dricksvattenförsörjningen är trygg och att hantera eventuella störningar i kemikalieleveranser ingår som en del i VA-verksamhetens kontinuitetsplanering. Svenskt Vatten och Livsmedelsverket arbetar på nationell nivå för att stötta leverantörer av vattenreningskemikalier. Deras bedömning är att risken för brist på kemikalier är låg både på kort och längre sikt.

Du som är villaägare och vill köpa trädgårdsavfallssäckar kan göra det på våra återvinningscentraler, eller via självbetjäning i entrén på gatuplan, Stuvarvägen 17.

Våra återvinningscentraler är öppna som vanligt – men kom inte på besök om du känner dig sjuk. Vi beklagar om det uppstår köer men vi kan behöva hålla nere antalet samtidiga besökare för att minska risken för smittspridning. Erikshjälpen Second Hand kan tills vidare inte ta emot några saker till återbruk.

Nu när många arbetar hemma blir det också mer sopor hemma. Då är det extra viktigt att vara noga med källsorteringen, så att inte soptunnan blir överfull. Tänk på att sortera ut förpackningar och tidningar ur restavfallet. Och ät upp så mycket som möjligt av maten!

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.