Så sorterar du avfall rätt på återvinningscentralen

Den 1 januari 2023 kom det en ny lag för hantering av byggavfall. Kravet är att du som är privatperson och producerar byggavfall ska sortera avfallet där det upp kommer, alltså innan du åker till återvinningscentralen. Orsaken till lagändringen är att öka återvinningen och att minska graden av deponering.

I sorteringsguiden kan du kolla hur du ska sortera och vart du ska slänga ditt avfall.

Här hittar du sorteringsguiden och tips på hur du sorterar ditt avfall på rätt sätt

I samband med lagförändringen har vi uppdaterat skyltningen på våra återvinningscentraler, efter det nordiska gemensamma skyltsystemet.

Mer om det nordiska gemensamma skyltsystemet

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.