Självklarhet som kräver dagligt underhåll

Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel, och i Sverige har vi ständig tillgång till fantastiskt dricksvatten bara genom att vrida på kranen. Men det många ser som en självklarhet kräver dagligt underhåll och ständiga kontroller av medarbetarna.

Nordanstig Vatten producerar och distribuerar vatten i kommunen, samt omhändertar och renar avloppsvatten. Det kräver ett ständigt underhåll av anläggningar för att hålla kvalitet och flöden på rätt nivå dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år.

Totalt rör det sig om dricksvatten och avlopp för cirka 5 000 människor, det betyder ungefär hälften av de boende i kommunen. Vår uppgift är att tillgodose behovet av rent vatten och bidra till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling och miljö, säger Anna Olofsson, områdes- och utvecklingsansvarig för ledningsnät på MittSverige Vatten & Avfall.

Allt spolas ned

Leksaksbilar, långkalsonger och disktrasor. Listan kan göras lång över vad som slinker ner i toaletter runt om i Nordanstig. Utan dagligt underhåll av ledningsnät, pumpstationer och reningsverk blir det snabbt stopp i systemet för kommunens invånare, något som Per-Arvid Berglund med kollegor arbetar hårt för att förhindra.

Folk har nog generellt dålig koll på vad man får spola ner, vi hittar allt möjligt. Men långkalsonger, hur går det ens till? Det räcker faktiskt med att det är fel sorts papper så blir det stopp, säger Per-Arvid Berglund, drifttekniker på Avlopp Syd.

För att undvika breddning och stopp utförs dagligen skrapningar, kontroller och underhåll av filter och pumpstationer, men även större ingrepp för att hålla anläggningarna i toppskick. ”Någon gång per år tömmer vi bassänger, pumpar ur och klättrar ner för besiktning och reparationer.”

Klimatet påverkar

Värden och nivåer mäts automatiskt i de olika anläggningarna, och varnar omgående om något behöver åtgärdas.

Det mesta flyter på med rutinmässigt underhåll, men ibland kan det ske haverier på utrustning, då får vi rycka ut mer akut, säger Per-Arvid Berglund.

Annat som påverkar underhållsarbetet är klimatet. Under vårens kraftiga snösmältning steg vattenflödet över det vanliga, något som följdes av sommarens extrema torka och lägre flöden. ”Klimatförändringar är något vi kan komma att märka av i framtiden, men redan nu hoppas jag att folk kan tänka på vad de spolar ner och inte gör av med rent vatten i onödan.”

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.