Smart återbruk på rörverkstan

På rörverkstan blir spillbitar från rörläggningen i vattenledningsnätet till nya, specialanpassade rör. Hållbart, praktiskt – och väldigt roligt att jobba med.

Det bästa är problemlösningen och att göra människor nöjda, säger Gunnar Fors som jobbar med rörböjningen.

På rörverkstan vid Norra Kajen i Sundsvall jobbar ungefär 20 personer. Verkstaden är bas för de rörläggare som underhåller vattenledningsnätet. Arbetet med att laga läckor och säkra vattenförsörjningen pågår dygnet runt, året om.

Unik roll

Här jobbar också Gunnar Fors, som har en unik roll på rörverkstan. Han jobbar med rörböjning. När det läggs nya ledningar i nätet blir det ofta spillbitar över. De bitarna tar Gunnar Fors hand om. Med hjälp av tre stora svetsmaskiner tillverkar han anpassade rörböjar och grenrör som behövs i underhållsarbetet.

När det uppstår något svårlöst problem kan jag ofta svetsa ihop någon konstig pryl som passar, säger han.

Problemlösare

Det bästa med jobbet är att lösa problem. Man måste ha ett tekniskt intresse och rätt handlag, sen är det bara att prova sig fram. Det roligaste är att man får göra många människor nöjda, säger Gunnar.

Ett av MittSverige Vatten & Avfalls verksamhetsmål handlar om hållbar samhällsutveckling. Gunnars arbete med rörböjning går helt i linje med det målet.

Det går åt mycket energi till att tillverka ett rör. Att återanvända spillbitar är en väldigt bra grej på alla sätt, säger han.

God arbetsmiljö

På rörverkstan är frisknärvaron hög. Det beror på flera faktorer, menar Gunnar.

Först och främst har vi en god arbetsmiljö. Att jobba med stora maskiner och nere i gropar är visserligen riskfyllt, men vi har det bra förspänt med hjälpmedel och därför få olyckor.

Trivseln på arbetsplatsen är också viktig för frisknärvaron.

Det är högt i tak och stämningen är god. Vi som jobbar här är beroende av varandra för att göra ett bra jobb. Vi behandlar varandra med respekt.

Att kunderna är nöjda är också något som Gunnar Fors noterat.

Vi får gott betyg av invånarna. Vi har gott vatten och få avbrott. Vårt uppdrag är säkerställa dricksvattentillförseln, och det gör vi riktigt bra, säger han.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.