Akvarium, glaset

Sorteras som:

Ej brännbart

Det enda som läggs här är sånt som inte kan återvinnas eller energiutvinnas. Materialet sorteras och en del läggs på deponi, alltså grävs ner på soptippen, och en del används till exempel som fyllnadsmassor.

Lämnas till:

Återvinningscentral
Tänk på att om du lämnar avfall i säckar så måste de vara genomskinliga.

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.