Asbest

Regler för att lämna asbest

  • Du får lämna max 50 kg asbest utan att föranmäla besöket.
  • Ska du lämna mer än 50 kg kan du bara göra det på vardagar. Föranmäl besöket till kundservice, 020-120 25 00, minst en dag innan besöket. Ange då vilket datum och vilken tid du planerar att komma.
  • När du kommer till återvinningscentralen, anmäl direkt till personalen att du vill lämna material som innehåller asbest.
  • Du ska själv lyfta in asbesten i anvisad container.
  • Asbest ska vara förpackad i byggplast eller tjocka plastsäckar (minst 0,2 mm) och varje förpackning får väga max 10 kilo.
  • Förpackningarna ska vara ordentligt förslutna och märkta med ”asbest”.
  • Om förpackningarna inte är tillräckligt förslutna kommer personalen att be dig att åtgärda de eventuella bristerna, för att få lämna materialet på någon av våra återvinningscentraler. Observera att det inte är tillåtet att hålla till på återvinningscentralerna för att förpacka eller åtgärda brister.

Sorteras som:

Asbest

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.