Batterier

Tänk på att täcka plus- och minuspolen med tejp på 9-voltsbatterier innan de kastas, annars kan de orsaka brand. Orsaken är att plus- och minuspolen sitter nära varandra. Om ett föremål gjort av metall kommer i kontakt med båda polerna blir det kortslutning i batteriet och det kan börja brinna.

Sorteras som:

Elavfall, batterier

Alla batterier, även miljöanpassade ska lämnas till batteriåtervinning.

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

...eller till:

Mobil återvinningscentral

...eller till:

Småelsbox

Gäller dig som bor i villa. Ställ boxen på din soptunna så töms den vid ordinarie sophämtning i april och oktober.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.