bensin

Lämnas i dunk (du får alltså inte med dunken hem igen).

Sorteras som:

Farligt avfall

Det absolut viktigaste att sortera.

Lämnas till:

Återvinningscentral

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.