Böcker

Om boken är inbunden: Ta bort hårda pärmar. Dem kan du slänga i soptunnan.

I behållaren för ”tidningar” kan du lämna tidningar, kataloger, broschyrer, skrivpapper och pocketböcker. Plast runt tidningar lämnas som plastförpackning.

Häftklamrar och spiraler behöver du inte ta bort. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Sorteras som:

Tidningar

Kuvert och post it-lappar ska du slänga i soppåsen eftersom klistret förstör pappersmassan. Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralbindningar.

Lämnas till:

Återvinningsstation

På återvinningsstationen ska du bara lämna tidningar och förpackningar.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.