Cykeldäck

Sorteras som:

Däck

Du kan också lämna däck där du köpte dem. Däckproducenterna har ansvar för att återvinna dem.

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.