Diskborste

På en återvinningsstation ska man bara lämna tidningar och förpackningar. Om du till exempel slänger en diskborste så kommer den att sorteras ut och brännas. Men först åker den hela vägen ner till Gotland. Onödigt och dåligt för miljön.

Sorteras som:

Restavfall

Väldigt lite ska slängas i soppåsen. Det som kan brinna och som är kvar efter att du har källsorterat. Det du slänger i soppåsen förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.