Elsladd

Sorteras som:

Elavfall, diverse elektronik

Allt som drivits med sladd eller batteri räknas som elavfall.

Lämnas till:

Återvinningscentral
Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Småelsbox

Gäller dig som bor i villa. Ställ boxen på din soptunna så töms den vid ordinarie sophämtning i april och oktober.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.