Fleece

Mindre mängder kan du slänga i gröna tunnan. Är det stora mängder kan du också lämna tyget på en återvinningscentral, i behållaren för brännbart avfall.

Sorteras som:

Brännbart

Brännbara saker som är kan brinna men som är för stora för att få plats i soptunnan.

Lämnas till:

Återvinningscentral
Tänk på att om du lämnar avfall i säckar så måste de vara genomskinliga.

...eller till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.