Fyrverkeri (ej använt)

Lämnas till:

Återförsäljare

En del avfall omfattas av ett s.k. producentansvar vilket innebär att tillverkaren själv har ansvaret för att ta hand om avfallet. Syftet med producentansvar är att få mer resurssnåla produkter som är lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

...eller till:

Polisen

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.