Gräsklipp

Sorteras som:

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bränns och blir el och fjärrvärme. Kom ihåg att ta bort säckar och snören.

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Insamlingstur (trädgårdsavfallssäck)

Gäller dig som bor i en- eller tvåfamiljshus.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.