Häcksax, el

Sorteras som:

Elavfall, diverse elektronik

Allt som drivits med sladd eller batteri räknas som elavfall.

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.