Julgran

Sorteras som:

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall bränns och blir el och fjärrvärme. Kom ihåg att ta bort säckar och snören.

Lämnas till:

Återvinningscentral
Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.