Kläder

På alla återvinningscentraler kan du lämna kläder och textil som är hela och rena till återbruk hos Erikshjälpen Second hand. Har du trasiga kläder och textil, lägg det i soptunnan. Får det inte plats i tunnan, lämna det som brännbart på en återvinningscentral.

Sorteras som:

Restavfall

Väldigt lite ska slängas i soppåsen. Det som kan brinna och som är kvar efter att du har källsorterat. Saker av trä, papper, textil eller plast räknas som restavfall. Det du slänger här förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.