Kolfiberklubba

Sorteras som:

Ej återvinningsbart

Det enda som läggs här är sånt som inte kan återvinnas eller energiåtervinnas. Materialet sorteras och en del läggs på deponi, alltså grävs ner på soptippen, och en del används till exempel som fyllnadsmassor.

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.