Kvitto

Sorteras som:

Tidningar

Kuvert och post it-lappar ska du slänga i soppåsen eftersom klistret förstör pappersmassan. Du behöver inte ta bort häftklamrar och spiralbindningar.

Lämnas till:

Återvinningsstation

På återvinningsstationen ska du bara lämna tidningar och förpackningar.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.