Led-lampa

Sorteras som:

Elavfall, ljuskällor

Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver. Glödlampor innehåller bly. Viktiga att sortera!

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

...eller till:

Mobil återvinningscentral

...eller till:

Småelsbox

Gäller dig som bor i villa. Ställ boxen på din soptunna så töms den vid ordinarie sophämtning i april och oktober.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.