Matfett

Hämta gärna en gratis fettratt hos oss på Stuvarvägen 17. Skruva fast den på en pet-flaska och häll i ditt avsvalnade matfett. När flaskan är full kan du slänga den i soptunnan.

Sorteras som:

Restavfall

Väldigt lite ska slängas i soppåsen. Det som kan brinna och som är kvar efter att du har källsorterat. Saker av trä, papper, textil eller plast räknas som restavfall. Det du slänger här förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.