Nappflaska

En flaska du köpt för att du ville ha innehållet är en förpackning och ska lämnas på återvinningsstationen. En nappflaska köpte du för att du behövde använda flaskan. Då ska den slängas i soppåsen.

Sorteras som:

Restavfall, alltså soppåsen

Restavfall är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, elavfall, grovsopor, förpackningar och tidningar. Det förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.