Nappflaska

En flaska du köpt för att du ville ha innehållet är en förpackning och ska lämnas på återvinningsstationen. En nappflaska köpte du för att du behövde använda flaskan. Då ska den slängas i soppåsen.

Sorteras som:

Restavfall

Väldigt lite ska slängas i soppåsen. Det som kan brinna och som är kvar efter att du har källsorterat. Det du slänger i soppåsen förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.