Parkslide

Parkslide är en så kallad invasiv, främmande art. Lägg växtdelarna i en påse och förslut den ordentligt innan du slänger den i tunnan. Får det inte plats i tunnan, kan du istället åka till återvinningscentralen. Kontakta personalen så visar de var du kan slänga växtdelarna.

Sorteras som:

Restavfall

Väldigt lite ska slängas i soppåsen. Det som kan brinna och som är kvar efter att du har källsorterat. Saker av trä, papper, textil eller plast räknas som restavfall. Det du slänger här förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.