Plexiglas

Sorteras som:

Ej brännbart

En liten, liten del av allt avfall går till deponi, alltså grävs ner på soptippen. Det enda som läggs här är sånt som inte kan återvinnas eller energiutvinnas.

Lämnas till:

Återvinningscentral
Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.