Silverputsmedel

Sorteras som:

Farligt avfall

Det absolut viktigaste att sortera.

Lämnas till:

Återvinningscentral
Tänk på att om du lämnar avfall i säckar så måste de vara genomskinliga.

...eller till:

Insamlingstur (farligt avfall)

Vi samlar in farligt avfall i kommunens ytterområden. Lämna till exempel kemikalier, batterier och lampor. Vi tar däremot inte emot elavfall.

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Tänk på att säckar som slängs ska vara genomskinliga.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.