Sprayburk, tom*

*En sprayburk räknas som tom när det inte kommer någonting mer ur den när man håller sprayknappen intryckt och den är tyst, så kallat pys-tom. Om sprayflaskan är pys-tom kan du sortera den som metallförpackning på en återvinningsstation.

Har förpackningen någon av farosymbolerna dödskalle och/eller död fisk och det finns rester kvar, måste förpackningen lämnas som farligt avfall på en återvinningscentral.

Sorteras som:

Metallförpackningar

Bara förpackning ska lämnas till återvinningsstationen. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst!

Lämnas till:

Återvinningsstation

På återvinningsstationen ska du bara lämna tidningar och förpackningar.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.