Spruta (med kanyl)

När du får sprutor, kanyler eller insulinpennor på apoteket kan du kostnadsfritt få en Safeclip eller annan kanylbehållare. Du kan sedan lämna den fyllda behållaren hos ett apotek.

Tomma sprutor utan kanyl kan du lägga bland hushållets vanliga restavfall

Lämnas till:

Apotek

.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.