Tablettkarta medicin

Förpackningar som består av flera olika material sorterar man utifrån det material som förpackningen till störst del består av. Är det mest plast? Sortera som plast. Är det mest metall? Sortera som metall.

Sorteras som:

Plastförpackningar

På återvinningsstationen ska du bara lämna förpackningar av plast, inga andra saker som är gjorda av plast.

Lämnas till:

Återvinningsstation

På återvinningsstationen ska du bara lämna tidningar och förpackningar.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.