Textil

På alla återvinningscentraler kan du lämna kläder och textil som är hela och rena till återbruk hos Erikshjälpen Second hand. Har du trasiga kläder och textil, lägg det i soptunnan. Får det inte plats i tunnan, lämna det som brännbart på en återvinningscentral.

Sorteras som:

Restavfall

Väldigt lite ska slängas i soppåsen. Det som kan brinna och som är kvar efter att du har källsorterat. Det du slänger i soppåsen förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Här ska du slänga det som är brännbart och som inte är en tidning eller förpackning.


Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.