Textil

På alla återvinningscentraler kan du lämna kläder och textil som är hela och rena till återbruk hos Erikshjälpen Second hand. Har du trasiga kläder och textil, lägg det i soptunnan. Får det inte plats i tunnan, lämna det som brännbart på en återvinningscentral.

Sorteras som:

Restavfall, alltså soppåsen

Restavfall är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut ditt matavfall, farliga avfall, elavfall, grovsopor, förpackningar och tidningar. Det förbränns och blir till el och fjärrvärme.

Lämnas till:

Gröna tunnan

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.