Värmeljuskopp, metall

Sorteras som metallskrot på en återvinningscentral.

Tänk på att lossa vekeshållaren i värmeljuskoppen. Både värmeljuskoppen och vekeshållaren ska slängas i samma container. Genom att lossa vekeshållaren så separeras järnet från aluminium och mer kan återvinnas.

(Värmeljuskoppar räknades tidigare som metallförpackning och skulle då lämnas som metallförpackning på återvinningsstationen. Efter beslut i EU-kommissionen ska värmeljuskoppar inte längre samlas in som metallförpackning.)

Sorteras som:

Metall

Metall som inte är en förpackning ska lämnas här.

Lämnas till:

Återvinningscentral

...eller till:

Insamlingstur (grovsopor)

...eller till:

Mobil återvinningscentral

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.