Stabil dricksvattenförsörjning trots generellt låga grundvattennivåer

Den allmänna drickvattenförsörjningen i Sundsvall, Timrå och Nordanstig påverkas inte av den senaste tidens rapporter om generellt låga grundvattennivåer runt om i vårt land.

Framförallt i Sundsvall och Timrå är tillgången på vatten stor. Vattnet kommer ifrån våra älvar; Ljungan och Indalsälven. Så länge det finns vatten i älvarna kommer det heller inte att finnas någon oro för dricksvattenförsörjningen.

Även i Nordanstig är dricksvattenproduktionen stabil. I Nordanstig är vi dock mer beroende av grundvattennivån. Låga vattennivåer har konstaterats i några sjöar, bland annat Hasselasjön och Bjärtsjön. Där har kapaciteten förstärkts med nya brunnar och produktionen har inte påverkats.

MittSverige Vatten & Avfall bedriver sedan lång tid tillbaka ett aktivt arbete för att säkra vår dricksvattenförsörjning. Både med skyddsområden runt våra vattentäkter för skydd mot yttre påverkan och genom att bygga ihop ledningsnäten för våra större vattentäkter så att de kan fungera som reserver åt varandra i händelse av driftproblem..

Var uppmärksam om du har en privat brunn

Vi vill uppmana dig som har en privat brunn att vara uppmärksam/vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Samla gärna regnvatten vid dina stuprännor och använd vattnet för att vattna med.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.