Sundsvalls- och Timråborna slarvar med biltvätten

I helgen lyfter branschorganisationen Svenskt vatten vikten av att vi tvättar bilen på en biltvättanläggning, för att skydda vårt vatten mot föroreningar. Enligt en attitydmätning på uppdrag av ett 20-tal svenska kommuner är vi som bor i Timrå och Sundsvall lite ovarsamma när vi tvättar bilen och hanterar fett.

På frågan om man brukar tvätta bilen på tomten svarar 62 respektive 66 procent att man gör det ofta eller ibland och med det är man bland de sämsta i undersökningen. I Nordanstig avviker inte alls resultatet från medel på samma sätt.

– I tvättvattnet från bilar finns det både oljerester, tungmetaller och avfettning. Tvättar man bilen hemma rinner tvättvattnet ned i närmsta dagvattenbrunn eller dike och föroreningarna fortsätter orenat ut i naturen. Vid en fordonstvätt så finns reningsutrustning som tar hand om tvättvattnet, förklarar Jessica Schröder, miljöingenjör på MittSverige Vatten & Avfall.

Även om vattnet rinner till avloppsreningsverket så finns i dagsläget inte möjligheten att rena vatten från metaller och andra miljögifter. Verket är byggt för att ta hand om toalettvatten.

Fett i avloppet

Nästan lika illa är det med inställningen i Timrå, Sundsvall och Nordanstig till att spola ner fett i avloppet, där det är 44 procent som uppger att man gör det ofta eller ibland, medan genomsnitt bland undersökta kommuner är 38 procent. Jessica igen:

– Fett från avloppet i köket som kommer från stekpannor, marinader och disk i allmänhet, bryts faktiskt ned och renas i reningsverket. Men problemet är att det inte kommer fram, eftersom det stelnar på vägen när det kyls ned i ledningarna och till slut så blir det stopp.

När det blir stopp i ledningsnätet måste vattnet ta vägen någon annanstans. Då finns det risk för källaröversvämningar eller så rinner det ut vid ett nödavlopp på vägen, orenat ut i ett vattendrag.
Däremot är det inte vanligt att man spolar ner mediciner, målarfärg eller snus i avloppet i MittSverige Vatten & Avfalls ägarkommuner. Man bedömer också sin egen kunskap om vad som får spolas ned som rätt hög, 99 procent anser sig ha ganska eller mycket bra kunskaper om vad som får spolas ner.

Mer information om biltvättarhelgen

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.