Sundsvallsborna mest nöjda i landet med sitt kranvatten

I Sundsvall är vi mest nöjda med kvaliteten på vårt kranvatten i hela landet. I den årliga kommunundersökningen Kritik på teknik är hela 99 procent nöjda med kvaliteten.

-Vi är naturligtvis både glada och stolta för det här resultatet. Förutom att vi har fantastiska vattentillgångar här, så ger det oss också ett kvitto på vårt arbete för stabila och säkra vattenleveranser, säger Anneli Wikner, vd på MittSverige Vatten & Avfall.

Sundsvallsborna är mest nöjda med kvaliteten på kranvattnet i landet visar det sig när resultatet från undersökningen Kritik på teknik nyligen presenterades. Hela 99 procent är positivt inställda till kranvattnet i kommunen i jämförelse med rikssnittet på som ligger 94 procent.

Sundsvalls återvinningscentraler får också gott omdöme. Där ligger Sundsvall på plats 16 av totalt 102 kommuner och det är ett mycket bra och glädjande resultat. Det innebär att fyra av fem är positivt inställda till hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentraler.

Nio av tio kommuninvånare är positivt inställda till hur hämtningen av hushållsavfall vid bostaden fungerar.

Kritik på teknik är en undersökning via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där medborgarna får tycka till om den kommunala tekniken. Syftet är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar men även att ta reda på om kommunen lever upp till medborgarnas krav på god service.

Undersökningen har genomförts av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.