Tillsammans genom ett speciellt år

Ett speciellt år där vi trots en pandemi med gemensamma krafter upprätthållit de samhällsviktiga funktionerna i verksamheten och samtidigt utvecklats. Så summerar MittSverige Vatten & Avfalls vd Anneli Wikner och styrelseordförande Helge Sjödin 2020.

Det har varit ett bra år både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Ekonomiskt har det gått enligt plan för vattenbolagen. En stor ökning av inlämnat avfall vid våra återvinningscentraler gör att Reko har ett något sämre resultat än planerat.

Vi har klarat oss bra och varit följsamma kring restriktionerna, samtidigt som vi bland annat har kunnat hantera en ökning på 50 000 besökare vid våra återvinningscentraler, vilket i sig är rejäl utmaning även under normala förhållanden säger Anneli Wikner.

En del saker har helt enkelt inte gått att genomföra.

Tillsammans med Sundsvallsborna skulle vi 2020 bland annat ha firat vårat jättefina avloppsreningsverk, Tivoli, som fyllde 50 år. Vi hoppas kunna genomföra jubileet så snart som möjligt säger Anneli Wikner.

Förändrade kundvanor

Kunderna sorterar bättre vilket medför att mängden avfall minskar i både gröna och bruna tunnan. Förändringen kan kopplas både till det genomslag klimatfrågorna fick under 2019, och Covid-19. Restavfallet och matavfallet minskade med 10 kilo per person, från 190 kilo (2019) till 180 kilo (2020).

En analys visar att vi har tio procent mer ”rätt” avfall i hushållssoporna jämfört med föregående år. Kanske beror det på att man tillbringat mer tid hemma i år, och då fått tid att rensa och sortera resonerar Helge Sjödin.

I en tillvaro med restriktioner och uppmaningar om att hålla avstånd har e-tjänster både efterfrågats och fyllt en viktig uppgift.

Införandet av olika e-tjänster har varit viktiga för att kunna ge våra kunder en god service i den situation som råder. Ett positivt exempel är Trädgårdssäcken som blivit mycket populär säger Anneli Wikner.

Hållbarhet

MittSverige Vatten & Avfall arbetar för att minska sin klimatpåverkan, och därigenom vara med och bidra till Sundvalls kommuns målsättning att bli klimatneutral. Ett exempel är bygget av en ny ventilkammare vid Skepparplatsen i Sundsvall. Här används grön betong, ett material som ger hälften så mycket koldioxidutsläpp som traditionell betong.

Vi är duktiga på innovation och att pröva ny teknik. Det ligger i bolagets anda att vara lite före och våga spänna bågen säger Helge Sjödin.

Ett händelserikt år väntar 2021

Under 2021 planeras bygget av allmänt VA längs Njurundakusten starta, ett både stort och viktigt projekt.

Det här är ett jätteprojekt med ett klart och tydligt mål: att säkra havsmiljön längs Njurundakusten säger Anneli Wikner.

MittSverige Vatten & Avfall står väl rustade för framtiden.

Vi är redo att ställa om utifrån de behov vi ser både mot kunder och internt. Till exempel fortsätter arbetet med att se över vår avfallsinsamling avslutar Anneli Wikner.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.